Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Min2004Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 11 Months
Needs Core Membership
Statistics 4 Deviations 396 Comments 658 Pageviews
×

Newest Deviations

Untitled-4 copy f :iconmin2004:Min2004 1 0 Untitled 5 copy :iconmin2004:Min2004 3 0 Untitled-1 copy copy :iconmin2004:Min2004 1 0
Mature content
Untitled-1 copy copy :iconmin2004:Min2004 1 0

Favourites

PSD QUOTES BYUN BAEKHYUN BY JASMINE BLOOD :iconjasmineblood:JasmineBlood 13 11 [150516][Share PSD] Test Drama Quotes Covers =))) :iconwindysmileup:WindySmileUp 88 122 [SHARE] Flower Texture @realsumie :iconrealsumie:realsumie 67 21 + All My Emojis! (png's) :iconnatieditions00:natieditions00 769 195 Emoji set | 2O files. :iconmaleficeent:Maleficeent 589 77 +Pack Png GOT7|JB y Yugyeom :iconpohminit:Pohminit 19 2 [Pack Render #1] Ulzzang Bikini :iconyiichuu:YiiChuu 5 6 PSD FREE // BTS SUMMER PACKAGE 2016 :iconkyarasagami186:KyaraSagami186 279 397 | SHARE PSD PACK #2 | SUGA / YOONMIN / KOOKGA :iconfy0821:FY0821 214 104
Journal
- BIG SHARE (RES) Happy 80 watchers
- blog này share res
- Luật : WATCH + CMT + FAV = LẤY 
1. Bộ đầu đẹp
https://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/296798/
2. mấy trang trên toàn là chữ, cơ mà res đẹp
https://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/298852/?&p=21
3. khỏi chê
https://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/298831/?&p=7
4. Toàn Christmas ._.
https://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/297744/
5. đổi tí~
https://fotki.yandex.ru/users/flipkens/album/440823/?&p=4
6. Tiếp Hiếm + lạ + đẹp :v
https://fotki.yandex.ru/users/flipkens/album/440949/
7. giờ là biển :v
https://fotki.yandex.ru/users/flipkens/album/376153/
8. quá hiếm + độc lạ
https://fotki.yandex.ru/users/flipkens/album/376194/
9. Màu tươi cực 
https://fotki.yandex.ru/users/flipken
:iconconobamenhieu:conobamenhieu
:iconconobamenhieu:conobamenhieu 337 310
[Pack Render] UMARU DOMA :iconthe-knight-cytus:The-Knight-Cytus 131 153
Journal
Big Share Res
Bellooooo, hôm nay mình share res nha, tại nhìn mấy bộ res nghiện quá nên viết cái Journal này cũng coi như là lưu lại đấy, vừa chia sẻ cho mọi người luôn.
Một phần của bộ res này là tìm được theo tut của :iconElikwon:
Đây đều là res mình tự kiếm ngay trên fotki, nếu mà có trùng với ai thì chắc cũng chỉ do trùng hợp thôi, chứ mình ko lấy của ai hết.
FAV + Cmt = Lấy
1. https://fotki.yandex.ru/users/levu-sveta/album/225018/
2. https://fotki.yandex.ru/users/levu-sveta/album/226547/
3. https://fotki.yandex.ru/users/levu-sveta/album/224092/
4. https://fotki.yandex.ru/users/levu-sveta/album/222328/
5. https://fotki.yandex
:iconmeowngusi:meowngusi
:iconmeowngusi:meowngusi 259 158
[SHARE PSD] HAPPY 700 WATCHERS : PART 2 : :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 135 100
Journal
[SHARE] HAPPY 200+ WATCH
                                                     - Happy Birthday Luhann >33 -
                                                                      - Happy 200 Watcher -
                               - Thực sự là không có gì để SHARE hết nên giờ ReUp lại thôi TvT -
   
:iconminbcucheo123:minbcucheo123
:iconminbcucheo123:minbcucheo123 174 134
[SHAREPSD] HEELLLO SUMMMERR :iconminbcucheo123:minbcucheo123 234 286 [PACK SHARE] HAPPY 120+ WATCHERS :iconrisahhh:Risahhh 67 61

Comments


Add a Comment:
 
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Nov 2, 2016
Watch back, please!!

Reply
:iconjadoo-cucheo:
Jadoo-cucheo Featured By Owner Jul 9, 2016
Watch back
Reply
:iconmin2004:
Min2004 Featured By Owner Jul 10, 2016
sure
Reply
:iconcoby17:
Coby17 Featured By Owner Jun 24, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks watch by Coby17

Bullet; PinkPlease enter here: Win 400 points or 1 free month DA membership

Its a contest!! for my dear watchers!/ Tambien estan las bases en español!
Reply
:iconyanarychimikado:
YanaryChimikado Featured By Owner Jun 20, 2016
- Watch back, please
Reply
:iconmin2004:
Min2004 Featured By Owner Jun 20, 2016
ok
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 17, 2016  Student Artist
. Thanks for the watch . 
Reply
:iconmin2004:
Min2004 Featured By Owner Jun 18, 2016
watch back,ok
Reply
:iconmaeko-anikawa:
Maeko-Anikawa Featured By Owner Jun 16, 2016
. Watch for you.
. Watch back if you like
Reply
:iconmin2004:
Min2004 Featured By Owner Jun 16, 2016
Sure
Reply
Add a Comment: